Wydziały

 

I Wydział Cywilny w Rawie Mazowieckiej

Przewodniczący: SSR Jarosław Janeczek

Kierownik Sekretariatu: Małgorzata Męcina

Sędziowie orzekający:

Jarosław Janeczek

Kamila Tadeusiak-Warych

Krystyna Dukaczewska

 

ul. Krakowska 22b, II piętro pokój 203

96-200 Rawa Mazowiecka

Tel: (46) 814 65 80

Fax: (46) 811 22 99

e-mail: w.cywilny@rawa.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesantów: Tel. (46) 813 19 15

 

II Wydział Karny w Rawie Mazowieckiej

Przewodniczący: Przemysław Muszel  od 01.02.2017

Kierownik Sekretariatu: Halina Kwapisiewicz

Sędziowie orzekający:

Dominika Dąbrowska

Piotr Sujka

Przemysław Muszel

 Referendarz:

   Sabina Ławniczak od 19.12.2016 do 18.06.2017  

 

ul. Kościuszki 17, I piętro pokój 106

96-200 Rawa Mazowiecka

Tel: (46) 814 44 15

Fax: (46) 811 22 97

e-mail: w.karny@rawa.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesantów: Tel. (46) 813 19 15


Zastępca Kierownika Sekretariatu - Dorota Lipska

ul. Kościuszki 17, I piętro pokój 110

Tel: (46) 814 43 66III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Rawie Mazowieckiej

Przewodnicząca: SSR Jolanta Cichecka

Kierownik Sekretariatu: Włodzimierz Wróbel

Sędziowie orzekający:

Jolanta Cichecka

 

 ul. Krakowska 22b, I piętro pokój 103

96-200 Rawa Mazowiecka

Tel: (46) 814 65 12

Fax: (46) 811 22 98

e-mail: w.rodzinny@rawa.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesantów: Tel. (46) 813 19 15


IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Rawie Mazowieckiej

Przewodniczący: Starszy Referendarz Sądowy Adrian Diechtiarow

Kierownik Sekretariatu: Mirosława Cała

 

ul. Kościuszki 17, parter pokój 07

96-200 Rawa Mazowiecka

Tel: (46) 814 23 18

Fax: (46) 811 22 96

e-mail: wkw@rawa.sr.gov.pl

Rejestr zmian dla: Wydziały