Tydzień Mediacji 2017 w łódzkim Sądzie Okręgowym

Sąd Okręgowy w Łodzi włączył się w tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji. Idea polubownego rozstrzygania sporów będzie popularyzowana podczas spotkań i warsztatów dla uczniów, prelekcji dla osadzonych w zakładzie karnym czy inscenizowanej rozprawy. To uzupełnienie codziennych działań podejmowanych w SO w Łodzi na rzecz promowania mediacji. 
 
Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji, prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnego i bezstronnego mediatora. Mediator wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia.
 
Idea polubownego rozwiązywania sporów jest cyklicznie propagowana podczas Międzynarodowego Dnia Mediacji (w tym roku przypada na 19 października) i Tygodnia Mediacji (odbędzie się w dniach 16-20 października). 
 
Łódzki Sąd Okręgowy obchody Tygodnia Mediacji zainauguruje 17 października 2017 roku spotkaniem z funkcjonariuszami Służby Więziennej z jednostek penitencjarnych współpracujących z Zespołami Kuratorskiej Służby Sądowej dla dorosłych okręgu łódzkiego. Poprowadzą je: Grażyna Rybicka, zastępca Kuratora Okręgowego dla dorosłych SO w Łodzi; SSR Krzysztof Kurosz z Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia i SSO Paweł Sydor, koordynator ds. mediacji karnej i rówieśniczej SO w Łodzi. Podczas spotkania zostaną podsumowane dotychczasowe działania Biura Kuratora Okręgowego, Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi oraz koordynatora ds. mediacji karnej i rówieśniczej podejmowane w 2017 roku na rzecz upowszechniania wiedzy o mediacji. Prowadzący spotkanie przedstawią też funkcjonariuszom SW informacje o mediacji,  które będą mogli wykorzystać w trakcie pracy resocjalizacyjnej z osadzonymi, aby uświadamiać ich o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów.
 
Wydarzenie, jakie w Sądzie Okręgowym w Łodzi zaplanowano 18 października 2017 roku, dedykowane jest licealistom. Uczniowie pięciu łódzkich szkół ponadgimnazjalnych wezmą udział w spotkaniu z Anna Marią Wesołowską, sędzią Sądu Okręgowego w Łodzi w stanie spoczynku. Sędzia przybliży młodzieży zasady mediacji i pokaże korzyści, jakie płyną z takiej metody rozwiązywania nie tylko konfliktów rówieśniczych, ale także sporów sądowych, z którymi mogą się spotkać w dorosłym życiu. Część klas weźmie udział w pokazowych sesjach „Prawopolis”, pierwszej gry planszowej o tematyce prawnej, którą  poprowadzą wolontariusze Fundacji Court Watch Polska. W stworzonej przez tę Fundację grze uczestnicy wcielają się w rolę początkującego prawnika, który stara się wygrać swoje pierwsze sprawy. Gra zawiera m.in. opisy rzeczywistych spraw oraz zestawy pytań z różnych dziedzin prawa. Uczniowie wezmą też udział w warsztatach poprowadzonych przez Stowarzyszenie Mediatorów PACTUS. Mediatorki w atrakcyjnej, angażującej uczestników formie przybliżą uczniom zasady mediacji i podpowiedzą, jak zasady polubownego rozwiązywania sporów mogą zastosować w życiu szkoły.
 
W kolejnym dniu obchodów Tygodnia Mediacji  - 19 października 2017 roku – do Sądu Okręgowego w Łodzi zaproszonych zostało ponad 120 uczniów łódzkich szkół: podstawowych, gimnazjów i liceów. Obejrzą oni symulację procesu karnego, w której w poszczególne role wcielą się m.in. mediatorzy. Z młodzieżą spotkają się także koordynator ds. mediacji karnej i rówieśniczej Sądu Okręgowego w Łodzi i przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. 
 
W dniu 20 października 2017 roku SSO Paweł Sydor, koordynator ds. mediacji karnej i rówieśniczej, Grażyna Rybicka, zastępca Kuratora Okręgowego dla dorosłych SO w Łodzi oraz Renata Brzostowska – mediator i kurator Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi spotkają się z osadzonymi w Zakładzie Karnym nr 1 w Łodzi oraz w Zakładzie Karnym w Garbalinie. Przybliżą uczestnikom zasady alternatywnego rozwiązywania sporów i konfliktów, jakim jest mediacja, opowiedzą o jej zasadach oraz zastosowaniu w praktyce, we wszystkich rodzajach spraw, zarówno cywilnych, rodzinnych jak i karnych na wszystkich etapach postępowania.
 
Poza wydarzeniami organizowanymi w ramach obchodów Tygodnia Mediacji Sąd Okręgowy w Łodzi – Biuro Kuratora Okręgowego i Biuro Rzecznika Prasowego – we współpracy z innymi instytucjami przez cały rok organizują szereg spotkań, które poświęcone sa promowaniu idei polubownych metod rozwiązywania sporów. 
W 2017 roku Biuro Kuratora Okręgowego wraz z koordynatorem ds. mediacji karnej i rówieśniczej zorganizowali poświęcone mediacji spotkania z funkcjonariuszami w Zakładzie Karnym nr 1 w Łodzi oraz z osadzonymi w Zakładzie Karnym w Łowiczu. W marcu 2017 roku SSO Paweł Filipiak, koordynator ds. mediacji cywilnej – w ramach porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką - zaprosił sędziów z wydziałów gospodarczych Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia oraz mediatorów w sprawach gospodarczych na pierwszy Salon Mediatora. Biuro Rzecznika Prasowego cyklicznie organizuje spotkania dla młodzieży, podczas których – oprócz udziału w  prawdziwej lub inscenizowanej rozprawie – uczniowie mogą także porozmawiać z koordynatorem ds. mediacji lub mediatorem. 

Rejestr zmian dla: Tydzień Mediacji 2017 w łódzkim Sądzie Okręgowym

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-10-11
Publikacja w dniu:
2017-10-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-10-11
Publikacja w dniu:
2017-10-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-10-11
Publikacja w dniu:
2017-10-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-10-11
Publikacja w dniu:
2017-10-11
Opis zmiany:
b/d