Sygnatura akt III RNs 96/17

Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

ul. Krakowska 22B

96-200 Rawa Mazowiecka

tel. 46 813 1915 fax 46 811 2298

Rawa Mazowiecka, dnia 11-01-2018 r.

 

     

JC

    Sygnatura akt III RNs 96/17

         (w odpowiedzi należy podać datę i sygn. akt)

Urząd Miasta w Nowym Mieście

pl. O. Koźmińskiego 1

26-420 NOWE MIASTO N. PILICĄ

 

Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej – III Wydział Rodzinny i Nieletnich przesyła zamieszczone na odwrocie ogłoszenie z prośbą o podanie  go  do publicznej wiadomości przez umieszczenie na okres nie krótszy niż 30 dni na tablicy ogłoszeń w Tamt. Urzędzie jako miejscu pobytu Mieczysława Seligi.

Po upływie wymienionego terminu, proszę ogłoszenie to zwrócić Sądowi Rejonowemu

po odnotowaniu czasokresu, przez który było ono wywieszone.

 

Sędzia

 

 

 
   

 

 

 

 

…………………………

(oznaczenie urzędu gminy)

Data……………………….

Nr…………………………

Sąd Rejonowy

w Rawie Mazowieckiej

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

 

Zwracając ogłoszenie zawiadamiam, że było ono wywieszone od dnia

……………………….. do dnia ………………………………

                                                                   

 

  ……………………………..

(podpis)

 

Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

ul. Krakowska 22B

96-200 Rawa Mazowiecka

tel. 46 813 1915 fax 46 811 2298

 

 

Sygn. akt III RNs 96/17

Ogłoszenie

 

Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie  adw. Janusza Słomki prowadzącego Kancelarię Adwokacką w  Rawie Mazowieckiej, al. Konstytucji 3-go Maja 44 dla  nieznanego  z  miejsca  pobytu Andrzeja Seligi, ostatnio  zamieszkałego  Dąbrowa 21, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą, celem reprezentowania jego praw            w sprawie o alimenty,  sygn. akt III RC 97/17 Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej.

 

 

 

 

 

 

 

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

 

 

Sędzia

                                                                                                                                                                            

Rejestr zmian dla: Sygnatura akt III RNs 96/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-01-14
Publikacja w dniu:
2018-01-14
Opis zmiany:
b/d