Sygnatura akt III RNs 103/17

Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

ul. Krakowska 22B

96-200 Rawa Mazowiecka

tel. 46 813 1915 fax 46 811 2298

Rawa Mazowiecka, dnia 07-12-2017 r.

 

     

JC

   Sygnatura akt III RNs 103/17

         (w odpowiedzi należy podać datę i sygn. akt)

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

pl. Piłsudskiego 5

96-200 RAWA MAZOWIECKA

     

 

 

 

O g ł o s z e n i e

 

 

 

 

Na mocy art. 144  kpc  ustanowiono  kuratora  w  osobie  Barbary Czech, zam. Rawa Mazowiecka, Os. 9 Maja 6 m. 27 dla  nieznanego  z  miejsca  pobytu Dariusza Czecha,  ostatnio  zamieszkałego   Rawa Mazowiecka, Os. 9 Maja 6 m. 27, celem reprezentowania jego praw w sprawie o ustanowienie rozdzielności majątkowej, sygn. akt III R C 55/17 Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej.

 

 

 

 

 

 

 

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

 

 

 

Sędzia

 

Rejestr zmian dla: Sygnatura akt III RNs 103/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-01-05
Publikacja w dniu:
2018-01-05
Opis zmiany:
b/d