Sygn. akt III RNs 64/19

OGŁOSZENIE

 

 

Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie adw. Ilony Kaczmarczyk – prowadzącej Kancelarię Adwokacką w Rawie Mazowieckiej, ul. Kościuszki 18, dla nieobecnej Małgorzaty Bagrowskiej, celem reprezentowania jej praw w sprawie o pozbawienie władzy rodzicielskiej, sygn. akt  III Nsm 29/19 Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej.

 

 

 

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczone będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.            

 

 

                                                                                     Sędzia

Rejestr zmian dla: Sygn. akt III RNs 64/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-07-02
Publikacja w dniu:
2019-07-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-07-02
Publikacja w dniu:
2019-07-02
Opis zmiany:
b/d