Sygn. akt III RNs 50/19

OGŁOSZENIE

 

 

Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie adw. Ilony Kaczmarczyk prowadzącej Kancelarię Adwokacką w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 18 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Jolanty Wyderki, ostatnio zamieszkałej Rawa Mazowiecka, ul. Łowicka, celem reprezentowania jej praw w toczącym się przed Sądem Rejonowym w Rawie Mazowieckiej postępowaniu o alimenty, sygn. akt III RC 42/19.  

 

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczone będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.            

 

                                                                                     Sędzia

Rejestr zmian dla: Sygn. akt III RNs 50/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-06-10
Publikacja w dniu:
2019-06-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-06-10
Publikacja w dniu:
2019-06-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-06-10
Publikacja w dniu:
2019-06-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-06-10
Publikacja w dniu:
2019-06-10
Opis zmiany:
b/d