Sygn. akt III RNs 34/18

Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

ul. Krakowska 22B

96-200 Rawa Mazowiecka

tel. 46 813 1915 fax 46 811 2298

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Małgorzaty Kaczmarek– pracownika Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej do zastępowania w Urzędzie Gminy w Rawie Mazowieckiej Katarzyny Soból, ostatnio zamieszkałej w Kurzeszynie 8, 96-200 Rawa Mazowiecka           w sprawie o wymeldowanie.

Sygn. SO.5343.1.2018

 

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczone będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.             

 

 

                                                                                     Sędzia

                                                                                                                                                                           

Rejestr zmian dla: Sygn. akt III RNs 34/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-05-04
Publikacja w dniu:
2018-05-04
Opis zmiany:
b/d