Sygn. akt III RNs 13/18

Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

ul. Krakowska 22B

96-200 Rawa Mazowiecka

tel. 46 813 1915 fax 46 811 2298

Sygn. akt III RNs 13/18

Ogłoszenie

 

Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie adw. Justyny Rudnickiej prowadzącej Kancelarię Adwokacką w Lesiewie 18, 96-230 Biała Rawska dla  nieznanej  z  miejsca  pobytu Kariny Piątek, ostatnio  zamieszkałej Wałowice 33,        96-200 Rawa Mazowiecka, celem reprezentowania jej praw w sprawie o pozbawienie władzy rodzicielskiej, sygn. akt III Nsm 12/18 Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej.

 

 

 

 

 

 

 

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

 

 

Sędzia

                                                                                                                                                                           

 

Rejestr zmian dla: Sygn. akt III RNs 13/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-03-29
Publikacja w dniu:
2018-03-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-03-29
Publikacja w dniu:
2018-03-29
Opis zmiany:
b/d