Sygn. akt III RNs 117/18

Data 10.01.2019 r.

Sygn. akt III RNs 117/18

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie radcy prawnego Magdaleny Słomki – prowadzącej biuro w Rawie Mazowieckiej, Al. Konstytucji 3 – go Maja 44, dla nieznanego z miejsca pobytu Rosena Asenova, obywatela Bułgarii, ostatnio zamieszkałego Janów 11, gm. Biała Rawska, celem reprezentowania go w toczącym się postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji orzekającej o naliczeniu kosztów związanych z usunięciem pojazdu w trybie art. 130 a ustawy 1 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym, jego przechowywaniem, oszacowaniem i zniszczeniem.

 

Sygn. WI.I.7135.5.2018.SW

 

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczone będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.            

 

 

                                                                                     Sędzia

Rejestr zmian dla: Sygn. akt III RNs 117/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Kagankiewicz
Dokument z dnia:
2019-01-10
Publikacja w dniu:
2019-01-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Kagankiewicz
Dokument z dnia:
2019-01-10
Publikacja w dniu:
2019-01-10
Opis zmiany:
b/d