Sygn. akt. I Ns 84/18

Przed Sądem Rejonowym w Rawie Mazowieckiej zawisła sprawa o sygnaturze akt I Ns 84/18 z wniosku Marcina Bielawskiego o stwierdzenie nabycia własności przez uwłaszczenie na rzecz Józefa i Zofii Bielawskich udziału 1/2 nieruchomości rolnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 150/18 o powierzchni 7,7058 ha położonej we wsi Kuczyzna, gmina Cielądz, będąca uprzednio w zasobach Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej "Nowe Życie" we wsi Kuczyzna, dla której to nieruchomości w tutejszym Sądzie jest prowadzona księga wieczysta nr LD1R/00044826/4. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, pod rygorem stwierdzenia uwłaszczenia na rzecz osób, które spełniają wymagane przez ustawę przesłanki.

Rejestr zmian dla: Sygn. akt. I Ns 84/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-08-23
Publikacja w dniu:
2019-08-23
Opis zmiany:
b/d