Sygn. akt I Ns 83/18

Ogłoszenie

 

„Przed Sądem Rejonowym w Rawie Mazowieckiej zawisła sprawa o sygnaturze akt I Ns 83/18 z wniosku Marcina Bielawskiego o stwierdzenie nabycia własności przez uwłaszczenie na rzecz Józefa i Zofii Bielawskich nieruchomości rolnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 150/19 o powierzchni 0,2069 ha oraz działka 59 o powierzchni 0,7018 ha, położona we wsi Kuczyzna, gmina Cielądz, będąca uprzednio w zasobach Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej "Nowe Zycie" we wsi Kuczyzna, dla której to nieruchomości w tutejszym Sądzie nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów. Nieruchomość ta pozostaje obecnie we władaniu wnioskodawcy. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili swoje prawa do nieruchomości,  pod rygorem stwierdzenia uwłaszczenia na rzecz osób, które spełniają wymagane przez ustawę przesłanki.”

 

                                                                                                                                              Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                                             Krystyna Dukaczewska

Rejestr zmian dla: Sygn. akt I Ns 83/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Kagankiewicz
Dokument z dnia:
2018-12-24
Publikacja w dniu:
2018-12-24
Opis zmiany:
b/d