Sygn. akt I Ns 79/18

Data 13-04-2018r.

Sygn. akt I Ns 79/18

 

OGŁOSZENIE

 

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie

Kamila Zakonnika – pracownika I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej (96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 22b)

do zastępowania w postępowaniu

nieznanego z miejsca pobytu wierzyciela – następcy prawnego Glaspol Sp. z o.o. w Jaroszowcu

 

w sprawie z wniosku Sławomira Libera o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego

Sygn. akt I Ns 79/18

 

Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

 

                                                                                Sędzia Sądu Rejonowego

    

    Jarosław Janeczek

 

Rejestr zmian dla: Sygn. akt I Ns 79/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-04-16
Publikacja w dniu:
2018-04-16
Opis zmiany:
b/d