Sygn. akt I Ns 79/18

Sygn. akt I Ns 79/18

 

Ogłoszenie

 

 

 

       „Postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie I Ns 79/18 z wniosku Sławomira Libery Sąd zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 649,31 zł (sześćset czterdzieści dziewięć złotych i trzydzieści jeden groszy) tytułem zapłaty zobowiązania Sławomira Libera wobec Glaspol Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaroszowcu stanowiącego należność układową wynikającą z prawomocnego układu zatwierdzonego w dniu 16 stycznia 2004 roku przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieści w Łodzi sygn. akt XII Ukł. 39/03. Kwota depozytu ma być wypłacona następcom prawnym Glaspol Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaroszowcu.

Sąd wzywa wierzyciela lub wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 3 latach od dnia ogłoszenia - pod rygorem likwidacji depozytu”.

 

Rejestr zmian dla: Sygn. akt I Ns 79/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-04-16
Publikacja w dniu:
2018-04-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-04-16
Publikacja w dniu:
2018-04-16
Opis zmiany:
b/d