Sygn. akt I Ns 332/15

Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej I Wydział Cywilny
Krakowska 22B
96-200 Rawa Mazowiecka
tel. 46 814 6580 fax 46 811 22 99

 

 

Sygn. akt I Ns 332/15

Ogłoszenie

 

„Przed Sądem Rejonowym w Rawie Mazowieckiej zawisła sprawa z wniosku Genowefy Walosik o uwłaszczenie niezabudowanej nieruchomości rolnej o łącznej powierzchni 0,5346 ha oznaczonej w rejestrze gruntów, jako działki nr 129 i 194 położone w Aleksandrówce - obręb 3, gmina Rawa Mazowiecka oraz jako działki 20 i 24 położone w Rawie Mazowieckiej - obręb 8, dla której to nieruchomości w tutejszym Sądzie nie ma prowadzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Nieruchomość ta pozostaje w posiadaniu wnioskodawczyni. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili swoje prawa do nieruchomości pod rygorem stwierdzenia uwłaszczenia na rzecz osób, które udowodnią, że spełniają wymagane przez ustawę przesłanki.”

 

                                                                                                                                              Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                                             Krystyna Dukaczewska

 

Rejestr zmian dla: Sygn. akt I Ns 332/15

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-10-17
Publikacja w dniu:
2017-10-17
Opis zmiany:
b/d