Sygn. akt. I Ns 290/18

Postanowieniem z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie I Ns 290/18 z wniosku Kingi Brzozowskiej Sąd zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2,93 zł (dwa złote i dziewięćdziesiąt trzy grosze) z tytułu zobowiązania zabezpieczenia hipoteką wpisaną w księdze wieczystej nr LD1R/0007667/0 i ustalić, że kwota depozytu ma być wypłacona Miejskiemu Handlu Detalicznemu Artykułami Odzieżowymi z siedzibą w Łodzi. Sąd wzywa wierzyciela do odbioru depozytu w terminie 3 latach od dnia ogłoszenia pod rygorem likwidacji depozytu

Rejestr zmian dla: Sygn. akt. I Ns 290/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Kagankiewicz
Dokument z dnia:
2019-02-13
Publikacja w dniu:
2019-02-13
Opis zmiany:
b/d