Sygn. akt. I Ns 287/18

Postanowieniem z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie I Ns 287/18 z wniosku Zbigniewa Pasińskiego Sąd zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 17938,80 zł (siedemnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych i osiemdziesiąt groszy) z tytułu spłaty wynikającej z umowy z dnia 5 września 2008 roku Rep. A nr 4195/2008 i ustalił, że kwota depozytu ma być wypłacona Karolinie Groszewskiej. Sąd wzywa wierzyciela do odbioru depozytu w terminie 3 latach od dnia ogłoszenia pod rygorem likwidacji depozytu

Rejestr zmian dla: Sygn. akt. I Ns 287/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Kagankiewicz
Dokument z dnia:
2019-01-16
Publikacja w dniu:
2019-01-16
Opis zmiany:
b/d