Sygn. akt I Ns 273/16

Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej I Wydział Cywilny

Krakowska 22B

96-200 Rawa Mazowiecka

tel. 46 814 6580 fax 46 811 22 99

 

 

 

Sygn. akt I Ns 273/16

Ogłoszenie

 

„Przed Sądem Rejonowym w Rawie Mazowieckiej zawisła sprawa z wniosku Stanisława Płoszka o stwierdzenie nabycia własności w trybie ustawy z 27 października 1971 roku o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych na rzecz wnioskodawcy, zabudowanej nieruchomości rolnej położonej we wsi Dziurdzioły gmina Rawa Mazowiecka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 131/1 o powierzchni 0,02 ha, dla której to nieruchomości w tutejszym Sądzie nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów. Nieruchomość ta pozostaje obecnie w posiadaniu wnioskodawcy. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, pod rygorem stwierdzenia nabycia przez uwłaszczenie własności na rzecz osób, które udowodnią, że spełniają wymagane przez ustawę przesłanki.”

                                                                                                            Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                                             Krystyna Dukaczewska

Rejestr zmian dla: Sygn. akt I Ns 273/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-12-01
Publikacja w dniu:
2017-12-01
Opis zmiany:
b/d