Sygn. akt. I Ns 272/18

Postanowieniem z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie I Ns 272/18 z wniosku Jerzego Mariana Bachmat Sąd zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,05 zł (pięć groszy) tytułem wierzytelności zabezpieczonej hipoteką na nieruchomości objętej księgą wieczystą LD1R/00004519/7 z tytułu ,,reszty szacunku przypadające Stanisławowi Karpińskiemu od Stanisława i Marianny małżonków Wojciechowskich w jednej połowie i od Eleonory Krochmalskiej w drugiej połowie’’. Kwota wymieniona powyżej ma być wypłacona wierzycielowi Stanisławowi Karpińskiemu. Sąd wzywa wierzyciela do odbioru depozytu w terminie 3 latach od dnia ogłoszenia pod rygorem likwidacji depozytu.

Rejestr zmian dla: Sygn. akt. I Ns 272/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Kagankiewicz
Dokument z dnia:
2018-12-21
Publikacja w dniu:
2018-12-21
Opis zmiany:
b/d