Sygn. akt I Ns 257/18

Na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 § 1 k.p.c . w związku z art. 13 §  2 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie pracownika Sądu, asystenta sędziego Anny Konarzewskiej – Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej ul. Krakowska 22B; 96-200 Rawa Mazowiecka
do zastępowania w Sądzie Rejonowym w  Rawie Mazowieckiej I Wydział Cywilny
nieznanego z miejsca pobytu  uczestnika postępowania Henryka Czajki
(poprzednio stale zamieszkałego na terenie Gminy Rawa Mazowiecka)
w sprawie z  wniosku Skarbu Państwa - Starosty Rawskiego o złożenie do depozytu sądowego.
Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

Rejestr zmian dla: Sygn. akt I Ns 257/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Kagankiewicz
Dokument z dnia:
2018-11-23
Publikacja w dniu:
2018-11-23
Opis zmiany:
b/d