Sygn. akt I Ns 257/18

Postanowieniem z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie I Ns 257/18 z wniosku Skarbu Państwa – Starosty Rawskiego Sąd zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4378,45 zł (cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem złotych i czterdzieści pięć groszy) tytułem dopłaty należnej Henrykowi Czajce – właścicielowi nieruchomości objętej scaleniem gruntów w obrębie Ścieki gm. Rawa Mazowiecka na podstawie decyzji Starosty Rawskiego nr G.I.6625.1.2015.AM z 8 maja 2018 roku. Kwota wymieniona powyżej ma być wypłacona Henrykowi Czajce lub jego następcom prawnym, pod warunkiem wykazania następstwa prawnego. Sąd wzywa wierzyciela lub jego następców prawnych do odbioru depozytu w terminie 3 latach od dnia ogłoszenia pod rygorem likwidacji depozytu

Rejestr zmian dla: Sygn. akt I Ns 257/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Informatycznego
Opublikował:
Marcin Kagankiewicz
Dokument z dnia:
2018-11-22
Publikacja w dniu:
2018-11-22
Opis zmiany:
b/d