Sygn. akt I Ns 242/18

Ogłoszenie

 

„Postanowieniem z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie I Ns 242/18 z wniosku Skarbu Państwa – Starosty Rawskiego Sąd zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3900,53 zł (trzy tysiące dziewięćset złotych i pięćdziesiąt trzy grosze) tytułem dopłaty należnej Marcie Stańczyk – właścicielowi nieruchomości objętej scaleniem gruntów w obrębie Ścieki gm. Rawa Mazowiecka na podstawie decyzji Starosty Rawskiego nr GG.I.6625.1.2015.AM z 8 maja 2018 roku. Kwota wymieniona powyżej ma być wypłacona spadkobiercom Marty Stańczyk, po ich zgłoszeniu i wykazaniu następstwa prawnego postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktem poświadczenia dziedziczenia. Sąd wzywa następców prawnych Marty Stańczyk do odbioru depozytu w terminie 3 latach od dnia ogłoszenia pod rygorem likwidacji depozytu.”

 

Sędzia Sądu Rejonowego

      Jarosław Janeczek

Rejestr zmian dla: Sygn. akt I Ns 242/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Kagankiewicz
Dokument z dnia:
2019-02-01
Publikacja w dniu:
2019-02-01
Opis zmiany:
b/d