Sygn. akt I Ns 216/17

 

                                                                                                         Rawa Mazowiecka, dnia  14-11-2017 r.

                                                                                                                                                     KT

Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej

 

I Wydział Cywilny

 

ul. Krakowska 22B

 

96-200 Rawa Mazowiecka

tel. 46 813 1915 fax 46 811 2299 

Sygn. akt I Ns 216/17

 

 

Ogłoszenie

 

„Przed Sądem Rejonowym w Rawie Mazowieckiej zawisła sprawa z wniosku Janusza Bałut o stwierdzenie nabycia własności przez uwłaszczenie na jego rzecz nieruchomości o łącznej powierzchni 8,51 ha położonej w miejscowości Lisna, gmina Kowiesy, obręb 12, składającej się z działek o numerze ewidencyjnym 140,153,174, dla której to nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili swoje prawa do nieruchomości pod rygorem stwierdzenie nabycia własności przez uwłaszczenie na rzecz osób, które udowodnią, że spełniają wymagane przez ustawę przesłanki”

 

Rejestr zmian dla: Sygn. akt I Ns 216/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-11-14
Publikacja w dniu:
2017-11-14
Opis zmiany:
b/d