Sygn. akt I Ns 204/17

Sygn. akt I Ns 204/17

 

O G Ł O S Z E N I E

 

„Przed Sądem Rejonowym w Rawie Mazowieckiej zawisła sprawa z wniosku Bogumiły Noga i Wojciecha Noga o stwierdzenie zasiedzenia na rzecz wnioskodawców nieruchomości rolnej o łącznej powierzchni 0,9498 ha oznaczonej w rejestrze gruntów, jako działki nr 14 i 32 położone w Zawady, gmina Rawa Mazowiecka, dla której to nieruchomości w tutejszym Sądzie nie ma prowadzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Nieruchomość ta pozostaje w posiadaniu wnioskodawców.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców Józefa Stępniewskiego, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili swoje prawa do nieruchomości -  pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia na rzecz osób, które udowodnią, że spełniają wymagane przez ustawę przesłanki.”

 

                                                        Sędzia Sądu Rejonowego

                                                              Jarosław Janeczek

Rejestr zmian dla: Sygn. akt I Ns 204/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-11-03
Publikacja w dniu:
2017-11-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-11-03
Publikacja w dniu:
2017-11-03
Opis zmiany:
b/d