Sygn. akt I Ns 198/18

Przed Sądem Rejonowym w Rawie Mazowieckiej zawisła sprawa z wniosku Bogumiły Wieteska o uwłaszczenie własności w trybie ustawy z 27 października 1971 roku o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych na rzecz Sabiny Grochowskiej z domu Jakubik, zabudowanej nieruchomości rolnej położonej w Boguszycach Małych obręb 48 gmina Rawa Mazowiecka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 206 o powierzchni 0,6 ha, dla której to nieruchomości w tutejszym Sądzie nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, pod rygorem stwierdzenia nabycia przez uwłaszczenie własności na rzecz osób, które udowodnią, że spełniają wymagane przez ustawę przesłanki

Rejestr zmian dla: Sygn. akt I Ns 198/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-10-28
Publikacja w dniu:
2019-10-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-10-28
Publikacja w dniu:
2019-10-28
Opis zmiany:
b/d