Sygn. akt I Ns 176/16

Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej I Wydział Cywilny

Krakowska 22B

96-200 Rawa Mazowiecka

tel. 46 814 6580 fax 46 811 22 99


 

Sygn. akt I Ns 176/16

 

Ogłoszenie

 

 

 

„Przed Sądem Rejonowym w Rawie Mazowieckiej zawisła sprawa z wniosku Witolda Piwowara o zasiedzenie na rzecz wnioskodawcy niezabudowanej nieruchomości rolnej o łącznej powierzchni 3,79 ha, oznaczonej w rejestrze gruntów, jako działki nr 387 i 443 położonej w Kazimierzowie gmina Regnów (obręb 7), dla której to nieruchomości w tutejszym Sądzie nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów. Nieruchomość ta pozostaje w posiadaniu wnioskodawcy. Natomiast w ewidencji gruntów wpisana jest Zofia Kalisz jako osoba władająca. Wzywa się wszystkich zainteresowanych,  w szczególności Zofię Kalisz lub jej następców prawnych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia na rzecz osób, które udowodnią, że spełniają wymagane przez ustawę przesłanki.”

 

                                                                                                           Sędzia Sądu Rejonowego

 

                                                                                                             Krystyna Dukaczewska

 

                                                                                                                                                                           

 

 


Rejestr zmian dla: Sygn. akt I Ns 176/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-10-17
Publikacja w dniu:
2017-10-17
Opis zmiany:
b/d