Sygn. akt I Ns 170/17

Ogłoszenie

 

„Przed Sądem Rejonowym w Rawie Mazowieckiej zawisła sprawa o sygnaturze I Ns 170/17 z wniosku Gminy Biała Rawska o stwierdzenie zasiedzenia na rzecz wnioskodawcy nieruchomości stanowiącej drogi o łącznej powierzchni 7806 m2 oznaczonej w rejestrze gruntów jako działki nr 194, 233, 246, 263, 292 położone w Białej Rawskiej, gmina Biała Rawska, dla której to nieruchomości w tutejszym Sądzie nie ma prowadzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Nieruchomość ta pozostaje w posiadaniu wnioskodawcy. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia na rzecz osób, które udowodnią, że spełniają wymagane przez ustawę przesłanki.”

 

                                                                                                                                              Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                                             Krystyna Dukaczewska

Rejestr zmian dla: Sygn. akt I Ns 170/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-10-03
Publikacja w dniu:
2019-10-03
Opis zmiany:
b/d