Sygn. akt I Ns 141/17

Ogłoszenie

 

 

 

„Przed Sądem Rejonowym w Rawie Mazowieckiej zawisła sprawa z wniosku Jerzego Trukawki syna Jerzego o stwierdzenie zasiedzenia na rzecz Jerzego Trukawki syna Wojciecha zabudowanej nieruchomości rolnej o powierzchni 0,33 ha oznaczonej w rejestrze gruntów, jako działka nr 95 położona w Wólce Jeruzalskiej, obręb 24, gmina Kowiesy, dla której to nieruchomości w tutejszym Sądzie nie jest prowadzona księga wieczysta, ani zbiór dokumentów. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia na rzecz osób, które udowodnią, że spełniają wymagane przez ustawę przesłanki.”

 

Sędzia Sądu Rejonowego

  Krystyna Dukaczewska

Rejestr zmian dla: Sygn. akt I Ns 141/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-02-28
Publikacja w dniu:
2018-02-28
Opis zmiany:
b/d