Sygn. akt I Ns 10/18

Ogłoszenie

 

„Przed Sądem Rejonowym w Rawie Mazowieckiej zawisła sprawa z wniosku Sławomira Lewińskiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie na rzecz wnioskodawcy i jego żony Barbary Lewińskiej na prawach małżeńskiej wspólności majątkowej zabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,0479 ha oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka nr 189 położona w Białej Rawskiej obręb nr 2, gmina Biała Rawska, dla której to nieruchomości w tutejszym Sądzie nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów. Nieruchomość ta pozostaje w posiadaniu wnioskodawcy Sławomira Lewińskiego i uczestniczki postępowania Barbary Lewińskiej. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia na rzecz osób, które udowodnią, że spełniają wymagane przez ustawę przesłanki.”

 

                                                                                                                                              Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                                             Krystyna Dukaczewska

Rejestr zmian dla: Sygn. akt I Ns 10/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-06-12
Publikacja w dniu:
2019-06-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-06-12
Publikacja w dniu:
2019-06-12
Opis zmiany:
b/d