RNs 14/18

Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

ul. Krakowska 22B

96-200 Rawa Mazowiecka

tel. 46 813 1915 fax 46 811 2298

Sygn. akt III RNs 14/18

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Małgorzaty Kaczmarek– pracownika Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej do zastępowania w Urzędzie Miasta w Rawie Mazowieckiej Wioletty Iwony Pęzik, ostatnio zamieszkałej ul. Słoneczna 8, 96-200 Rawa Mazowiecka   w sprawie o wymeldowanie.

Sygn. SO.5343.41.2017

 

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczone będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.            

 

 

                                                                                     Sędzia

Rejestr zmian dla: RNs 14/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-03-13
Publikacja w dniu:
2018-03-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-03-13
Publikacja w dniu:
2018-03-13
Opis zmiany:
b/d