Podział czynności

I Wydział Cywilny w Rawie Mazowieckiej

Przewodniczący -  SSR Jarosław Janeczek

sędziowie:

Kamila Tadeusiak-Warych
Krystyna Dukaczewska

 

II Wydział Karny

Przewodniczący - SSR Piotr Sujka

sędziowie:

Dominika Dąbrowska
Przemysław Muszel 

 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Przewodnicząca - SSR Jolanta Cichecka

 

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Przewodniczący - Referendarz Adrian Diechtiarow

referendarze:

:

Kamil Zakonnik

Pliki do pobrania

PodziałCzynnosciNa2018

PodziałCzynnosciNa2019

PodziałCzynnosciNa2019zastepstwo

Rejestr zmian dla: Podział czynności