Podział czynności

I Wydział Cywilny w Rawie Mazowieckiej

Przewodniczący: Jarosław Janeczek

Sędziowie orzekający:

Jarosław Janeczek

Kamila Tadeusiak-Warych

Krystyna Dukaczewska

 

 

II Wydział Karny w Rawie Mazowieckiej

Przewodniczący: Przemysław Muszel  od 01.02.2017

Sędziowie orzekający:

Dominika Dąbrowska

Piotr Sujka

Przemysław Muszel

 Referendarz:

   Sabina Ławniczak  od 19.12.2016 do 18.06.2017  

III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Rawie Mazowieckiej

Przewodnicząca - Jolanta Cichecka

Sędziowie orzekający:

Jolanta Cichecka

 


IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Rawie Mazowieckiej

Przewodniczący: Starszy Referendarz Sądowy Adrian Diechtiarow

 

 

Rejestr zmian dla: Podział czynności