Opiniodawcze Zespoły Sądowych Specjalistów

II Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów z siedzibą w Skierniewicach dla obszaru właściwości sądów rejonowych: w Brzezinach, Kutnie, Łowiczu, Rawie Mazowieckiej i Skierniewicach

- zmiana od 1 stycznia 2016 r. zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia i ustalenia obszarów właściwości opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów  (Dz. Urz. Min. Spr. z 28 grudnia 2015r., poz. 260) 

96-100 Skierniewice, ul. Mszczonowska 33/35

Godziny urzędowania: pon. - pt. 7.30 - 15.30

Kierownik II OZSS

Pani Maria Janczak - przyjęcia interesantów we wtorki, w godz. 12.00 - 14.00 

Sekretariat  tel./fax.  46 832-52-32

e-mail:  ozss.skierniewice@lodz.so.gov.pl

 

W skład zespołu wchodzą specjaliści:

1. Maria Janczak - specjalista w zakresie pedagogiki

2. Irena Popłońska - specjalista w zakresie psychologii

3. Małgorzata Kosińska - specjalista w zakresie psychologii

4. Bogumiła Reszka - specjalista w zakresie pedagogiki

5. Dariusz Kaszuba - specjalista w zakresie psychiatrii

6. Maria Urbanek-Kulpaka - specjalista w zakresie psychiatrii

7. Alfreda Zagórska - specjalista w zakresie psychologii

8. Monika Krupa - specjalista w zakresie psychologii

 

Do zadań II Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów wynikających z art.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz.U z 2015 r., poz. 1418) należy:

- sporządzanie na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich,

- prowadzenie na zlecenie sądu: mediacji, wywiadów środowiskowych w sprawach nieletnich oraz prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin,

- współdziałanie z placówkami wykonującymi orzeczenia Sądu.

Rejestr zmian dla: Opiniodawcze Zespoły Sądowych Specjalistów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-09
Publikacja w dniu:
2017-05-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-09
Publikacja w dniu:
2017-05-09
Opis zmiany:
b/d