Ogłoszenie Sygn. akt I Ns 496/15

 

Sygn. akt I Ns 496/15

 

 

 

Ogłoszenie

 

 

 

„Przed Sądem Rejonowym w Rawie Mazowieckiej zawisła sprawa z wniosku Mirosławy Kacprzak o stwierdzenie, że Ewa Kazimiera Chałupka i Jan Chałupka nabyli przez uwłaszczenie z dniem 4 listopada 1971 roku z mocy samego prawa na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej własność zabudowanej nieruchomości rolnej o łącznej powierzchni 4,80 ha oznaczonej w rejestrze gruntów, jako działki o nr 122, 174, 210, 238, 281, 285, 301, 326 położone w Boguszycach - obręb 3, gmina Rawa Mazowiecka, dla której to nieruchomości w tutejszym Sądzie nie ma prowadzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Nieruchomość ta pozostaje w posiadaniu wnioskodawczyni. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili swoje prawa do nieruchomości pod rygorem stwierdzenia uwłaszczenia na rzecz osób, które udowodnią, że spełniają wymagane przez ustawę przesłanki.”

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie Sygn. akt I Ns 496/15

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-07-27
Publikacja w dniu:
2017-07-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-07-27
Publikacja w dniu:
2017-07-27
Opis zmiany:
b/d