Ogłoszenie Sygn. akt I Ns 230/15

Sygn. akt I Ns 230/15

 

 

Ogłoszenie

 

„Przed Sądem Rejonowym w Rawie Mazowieckiej zawisła sprawa z wniosku Eugeniusza Dyśkowskiego i Krystyny Dyśkowskiej o zasiedzenie przez wnioskodawców własności niezabudowanej nieruchomości rolnej o łącznej powierzchni 1,15 ha oznaczonej w rejestrze gruntów, jako działka nr 295 położonej we wsi Stara Wojska, gmina Rawa Mazowiecka, dla której to nieruchomości w tutejszym Sądzie nie ma prowadzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Nieruchomość ta pozostaje w posiadaniu wnioskodawców. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili swoje prawa do nieruchomości pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia na rzecz osób, które udowodnią, że spełniają wymagane przez ustawę przesłanki.”

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie Sygn. akt I Ns 230/15

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-07-27
Publikacja w dniu:
2017-07-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-07-27
Publikacja w dniu:
2017-07-27
Opis zmiany:
b/d