OGŁOSZENIE Sygn. akt I Ns 124/16

Sygn. akt I Ns 124/16

 

Ogłoszenie

 

„Przed Sądem Rejonowym w Rawie Mazowieckiej zawisła sprawa z wniosku Tadeusza Klasztornego, Jacka Klasztornego o stwierdzenie, że Tadeusz Klasztorny i Teresa Klasztorna nabyli z dniem 4 listopada 1971 roku w drodze uwłaszczenia: własność zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Wólka Jeruzalska, obręb 24, gmina Kowiesy składającej się z zabudowanej działki gruntu o nr 99 oraz pas gruntu przynależny do działek nr 100 i 101/4 biegnący linią prostopadłą od drogi nr 92 do drogi nr 102, będący przedłużeniem linii ogrodzenia siedliska zlokalizowanego na pograniczu działek o nr 99 i 100, zgodnie z podziałem jaki zostanie przeprowadzony. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności następców prawnych Jana Buczak, syna Kazimierza i Józefiny oraz Stanisławy Reginy Walukiewicz – Szymańskiej aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili swoje prawa do nieruchomości pod rygorem stwierdzenia uwłaszczenia na rzecz osób, które udowodnią, że spełniają wymagane przez ustawę przesłanki.”

Rejestr zmian dla: OGŁOSZENIE Sygn. akt I Ns 124/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-09
Publikacja w dniu:
2017-05-09
Opis zmiany:
b/d