OGŁOSZENIE Sygn. akt I C 390/16

Sygn. akt I C 390/16

POSTANOWIENIE

25 maja 2017 roku

Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Krystyna Dukaczewska 

po rozpoznaniu 25 maja 2017 roku w Rawie Mazowieckiej

na posiedzeniu niejawnym

spraw z powództwa

Aasa Polska Spółki Akcyjnej w Warszawie

przeciwko

Magdalenie Antosiak 

o zapłatę

 

postanawia:

 

na podstawie art. 182 § 1 k.p.c. umorzyć postępowanie w sprawie.

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 182 § 1 k.p.c. Sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron lub na wniosek spadkobiercy, jak również z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu.

         Postępowanie w niniejszej sprawie zostało zawieszone postanowieniem z 12 kwietnia 2016 roku na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.

Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania nie został zgłoszony przez strony do chwili obecnej.

         Mając na uwadze spełnienie przesłanek art. 182 § 1 k.p.c. należało orzec jak w sentencji.

 

 

 

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia bezpośrednio do Sądu, który je wydał, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Nadanie pisma na poczcie równoznaczne jest z wniesieniem go do Sądu.

 

Rejestr zmian dla: OGŁOSZENIE Sygn. akt I C 390/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-31
Publikacja w dniu:
2017-05-31
Opis zmiany:
b/d