Konta bankowe

Informacja
W związaku zprzywróceniem Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej z dniem 01 stycznia 2015, informujemy, że od tego dnia ulegają zmianie numery kont bankowych do przyjmowania dochodów i dokonywania wydatków.

Właściwe numery rachunków Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej od dnia 01 stycznia 2015r.:

 

Dochody budżetowe (opłaty sądowe, koszty, grzywny):
NBP OO/Łódź 05 1010 0055 1093 0050 2300 0000

Wpłaty zaliczek (zaliczki na biegłego, kuratora, tłumacza):
NBP OO/Łódź 06 1010 1371 0004 0413 9800 0000

Wpłaty depozytowe  (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, kaucje):
BGK w Łodzi 20 1130 1017 0021 1001 5290 0004


Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej i Pomocy Pokrzywdzonym
BGK w Łodzi 68 1130 1163 0014 7129 3320 0001

Rejestr zmian dla: Konta bankowe