Informacja o odmowie przyjmowania przez komornika spraw z wyboru

Na podstawie art. 8 pkt 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 roku (Dz. U. poz.771 z późn.zm.) zawiadamia się, że u Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Pawła Pazdygi - Kancelaria nr I w Rawie Mazowieckiej zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania spraw z wyboru, o których mowa w art. 10 ust 4 w/w ustawy, w II półroczu 2019 roku.

Rejestr zmian dla: Informacja o odmowie przyjmowania przez komornika spraw z wyboru

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-07-26
Publikacja w dniu:
2019-07-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-07-19
Publikacja w dniu:
2019-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-07-19
Publikacja w dniu:
2019-07-19
Opis zmiany:
b/d