OGŁOSZENIE Sygn. akt Akt I Co 653/15

Sygn. Akt I Co 653/15

POSTANOWIENIE

Dnia 24 kwietnia 2017 roku

 

Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej, I Wydział Cywilny, w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia SR Jarosław Janeczek

po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2017 roku w Rawie Mazowieckiej

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku

Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Pawła Myszkowskiego

z udziałem wierzyciela

Gabrieli Siedleckiej reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową Aleksandrę Wojciechowską

oraz dłużnika

Damiana Siedleckiego

o wyjawienie majątku – w przedmiocie umorzenia postępowania

postanawia:

umorzyć postępowanie w sprawie.-

SSR Jarosław Janeczek

 

 

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 823 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym w chwili wszczęcia sprawy o wyjawienie majątku  postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy samego prawa, jeżeli wierzyciel w ciągu roku nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania.

         Postępowanie w niniejszej sprawie zostało zawieszone postanowieniem w dniu 21 kwietnia 2016 roku wobec braku adresu dłużnika i niemożności odebrania wykazu majątku.

Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania nie został zgłoszony przez strony do chwili obecnej. Wierzyciel nie wskazał również aktualnego adresu Damiana Siedleckiego co uniemożliwia kontynuowanie postępowania o wyjawienie majątku.

         Mając na należało orzec jak w sentencji.

SSR Jarosław Janeczek

 

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia bezpośrednio do Sądu, który je wydał, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Nadanie pisma na poczcie równoznaczne jest z wniesieniem go do Sądu.

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: OGŁOSZENIE Sygn. akt Akt I Co 653/15

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-15
Publikacja w dniu:
2017-05-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-15
Publikacja w dniu:
2017-05-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-04-25
Publikacja w dniu:
2017-04-25
Opis zmiany:
b/d