Skargi i wnioski

Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
dotyczących działalności Sądu

Skargi i wnioski na działalność Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej przyjmowane są:

  • w formie pisemnej listownie na adres:


Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 17
96-200 Rawa Mazowiecka

  • złożone osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Sądu w formie pisemnej
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej: fax:(46)8131954 e-mail: bip@rawa.sr.gov.pl
  • w formie ustnej podczas przyjęć interesantów w ramach skarg i wniosków

    Interesantów przyjmują Prezes Sądu oraz Przewodniczący Wydziałów - jeśli skargi dotyczą pracy tych Wydziałów - po uprzednim telefonicznym umówieniu się na rozmowę w BOI.


Prezes Sądu Rejonowego przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 14.30 do 16.30 , we wtorek w godzinach od 10.00 do 13.00 oraz w piątek w godzinach od 10.00 do 13:00 po wcześniejszym ustaleniu terminów w pok 113, I piętro Kosciuszki 17

Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności zarówno Sądu Okręgowego w Łodzi i Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej, organem właściwym do rozpatrzenia jest Prezes Sądu Okręgowego.
Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Prezesa Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej jest Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi.

Tryb i organizację przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków składanych do Sądu określają:

  • rozdział 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. poz.427 z 2013 r. z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 2012 r. poz.524)

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Kagankiewicz
Dokument z dnia:
2019-02-11
Publikacja w dniu:
2019-02-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Kagankiewicz
Dokument z dnia:
2019-02-11
Publikacja w dniu:
2019-02-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-05-28
Publikacja w dniu:
2018-05-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-05-28
Publikacja w dniu:
2018-05-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-05-28
Publikacja w dniu:
2018-05-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-05-28
Publikacja w dniu:
2018-05-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-05-28
Publikacja w dniu:
2018-05-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-05-28
Publikacja w dniu:
2018-05-28
Opis zmiany:
b/d