III RNs 81/19

Sygn. akt III RNs 81/19

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Jolanty Jaśkiewicz – Zielińskiej - pracownika Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej do zastępowania w Urzędzie Gminy w Sadkowicach Natalii Kukuła, celem reprezentowania jej interesów w toczącym się postępowaniu administracyjnym o wymeldowanie.

 

Sygn. SO.5343.5.2019

 

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczone będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.            

 

 

                                                                                     Sędzia

Rejestr zmian dla: III RNs 81/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-11-13
Publikacja w dniu:
2019-11-13
Opis zmiany:
b/d