III RNs 100/17

Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

ul. Krakowska 22B

96-200 Rawa Mazowiecka

tel. 46 813 1915 fax 46 811 2298

Rawa Mazowiecka, dnia 21-12-2017 r.

 

     

JC

   Sygnatura akt III RNs 100/17

         (w odpowiedzi należy podać datę i sygn. akt)

 

 

 

O g ł o s z e n i e

 

 

       Na mocy art. 144  kpc  ustanowiono  kuratora  w  osobie  adw. Ilony Kaczmarczyk prowadzącej Kancelarię Adwokacką w  Rawie Mazowieckiej, ul. Kościuszki 18 dla  nieznanego  z  miejsca  pobytu Andrzeja Stanika ostatnio  zamieszkałego  Wola Pękoszewska 27, gm. Kowiesy, celem reprezentowania jego praw w sprawie o alimenty,  sygn. akt III R C 94/17 Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej.

 

 

 

 

 

 

 

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

 

 

 

Sędzia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: III RNs 100/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-01-05
Publikacja w dniu:
2018-01-05
Opis zmiany:
b/d