Do góry Do dołu
Legal notice
Polski  Deutsch   
Last updated data: 2017-06-23 19:00
  SygnaturaSignature - alphanumeric designation act of the case pending before the court.

A sample signature may be in the form IC 123/12.

Your signature or a fragment thereof can be administered in capital or small letters.
Date    
  Turn off interval
  
Następny dzień
Poprzedni dnień
Number of positions: 26

Department Date Hour Room Number Type Case Information
Monday, 26 June 2017 r.
II Wydział Karny 2017-06-26 09:00 I II Kp 55/17 The meeting open The data will be available on the day 2017-06-26 Add dates to your calendar  
II Wydział Karny 2017-06-26 09:00 II II W 745/16 Court hearing The data will be available on the day 2017-06-26 Add dates to your calendar  
II Wydział Karny 2017-06-26 09:30 IV II Ko 613/17 The meeting open The data will be available on the day 2017-06-26 Add dates to your calendar  
II Wydział Karny 2017-06-26 09:40 I II K 114/17 Court hearing The data will be available on the day 2017-06-26 Add dates to your calendar  
II Wydział Karny 2017-06-26 10:00 IV II Ko 610/17 The meeting open The data will be available on the day 2017-06-26 Add dates to your calendar  
II Wydział Karny 2017-06-26 10:30 IV II Ko 573/17 The meeting open The data will be available on the day 2017-06-26 Add dates to your calendar  
II Wydział Karny 2017-06-26 11:00 I II Ko 412/17 The meeting open The data will be available on the day 2017-06-26 Add dates to your calendar  
II Wydział Karny 2017-06-26 11:00 IV II Ko 570/17 The meeting open The data will be available on the day 2017-06-26 Add dates to your calendar  
II Wydział Karny 2017-06-26 11:15 II II K 20/16 Court hearing The data will be available on the day 2017-06-26 Add dates to your calendar  
II Wydział Karny 2017-06-26 11:20 I II Ko 503/17 The meeting open The data will be available on the day 2017-06-26 Add dates to your calendar  
II Wydział Karny 2017-06-26 11:30 IV II Ko 616/17 The meeting open The data will be available on the day 2017-06-26 Add dates to your calendar  
II Wydział Karny 2017-06-26 11:40 I II Ko 467/17 The meeting open The data will be available on the day 2017-06-26 Add dates to your calendar  
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 2017-06-26 11:50 108 III RC 54/17 Court hearing The data will be available on the day 2017-06-26 Add dates to your calendar  
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 2017-06-26 12:00 108 III Nsm 119/17 Court hearing The data will be available on the day 2017-06-26 Add dates to your calendar  
II Wydział Karny 2017-06-26 12:00 I II Ko 494/17 The meeting open The data will be available on the day 2017-06-26 Add dates to your calendar  
II Wydział Karny 2017-06-26 12:00 IV II Ko 607/17 The meeting open The data will be available on the day 2017-06-26 Add dates to your calendar  
II Wydział Karny 2017-06-26 12:20 I II K 233/16 The meeting open The data will be available on the day 2017-06-26 Add dates to your calendar  
II Wydział Karny 2017-06-26 12:30 II II K 338/16 Court hearing The data will be available on the day 2017-06-26 Add dates to your calendar  
II Wydział Karny 2017-06-26 12:30 IV II Ko 604/17 The meeting open The data will be available on the day 2017-06-26 Add dates to your calendar  
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 2017-06-26 12:40 108 III Nsm 250/16 Court hearing The data will be available on the day 2017-06-26 Add dates to your calendar  
II Wydział Karny 2017-06-26 13:00 IV II Ko 588/17 The meeting open The data will be available on the day 2017-06-26 Add dates to your calendar  
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 2017-06-26 13:20 108 III RNs 48/17 Court hearing The data will be available on the day 2017-06-26 Add dates to your calendar  
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 2017-06-26 13:40 108 III Nsm 125/17 Court hearing The data will be available on the day 2017-06-26 Add dates to your calendar  
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 2017-06-26 14:00 108 III Nsm 126/17 Court hearing The data will be available on the day 2017-06-26 Add dates to your calendar  
II Wydział Karny 2017-06-26 14:00 II II K 360/16 Court hearing The data will be available on the day 2017-06-26 Add dates to your calendar  
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 2017-06-26 14:30 108 III Nsm 127/17 Court hearing The data will be available on the day 2017-06-26 Add dates to your calendar  

Marking colors

Canceled
Break
Finished
Delayed
Postponed the date of the office
Removed from the docket
Postponement of publication of the judgment
Different
"After time" - item does not have status, but her time shows that have already started or completed
Publikacja informacji odbywa się na podstawie

Dz. U. 2015 poz. 2316
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych


Rozdział 2 (urządzenia zewnętrzne i wewnętrzne), § 11, pkt 5:

Na stronie internetowej sądu umieszcza się bieżące zestawienie spraw rozpoznawanych w danym dniu. Zestawienie to obejmuje imiona i nazwiska sędziów, asesorów sądowych i ławników oraz sygnatury akt wszystkich spraw wyznaczonych na posiedzenie lub rozprawę w danym sądzie wraz z informacją o miejscu i czasie, w którym się odbywają.

Informacje dotyczące pozostałych dni nie zawierają wszystkich danych o których mowa w powyższym zapisie, dlatego są traktowane wyłącznie jako uzupełnienie - strona informacyjna.
Loading data

Wczytywanie danych