Dyrektor Sądu

Dyrektor: PAWEŁ MIRONOWICZ
Zastępca Dyrektora: MIROSŁAW GODZISZEWSKI


Łódź 
Pl. Dąbrowskiego 5

Sekretariat Dyrektora
tel.: 42 67-78-932
fax: 42 67-78-931
e-mail: dyrektor@lodz.so.gov.pl

Rejestr zmian dla: Dyrektor Sądu