Biuro Obsługi Interesantów

Godziny pracy

- poniedziałek 8:00 do 18:00

- wtorek-piątek 8:00 do 15:00

  • z zastrzeżeniem przerwy w czasie pracy jednego spośród dwóch stanowisk obsługi interesanta od godz. 11:00 do godz. 12:30.

Informacja telefoniczna BOI (Call Center)

(46) 813 1915

Faks

(46) 811 2296

E-mail

UWAGA!

Biuro Obsługi Interesantów przyjmuje korespondencję wpływającą do Sądu Rejonowegow w Rawie Mazowieckiej. 

Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych.

Zamówienia (np.: przeglądanie akt w czytelni, odbiór orzeczenia w BOI), które mają być przygotowane do realizacji w BOI podczas pełnienia dyżurów w poniedziałek (godz. 15:30-18:00) oraz od wtorku do piątku - prosimy zgłaszać (osobiście, mailowo lub telefonicznie) w Biurze Obsługi Interesantów najpóźniej od poniedziałku do piątku do godz. 14:45.

Z dniem 1 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej będzie prowadził sprzedaż znaków opłaty sądowej w formie papierowej oraz w formie e-znaków, które będzie można zakupić w Biurze Obsługi Interesanta sądu w godzinach 8.30-13.30

Biuro Obsługi Interesantów (BOI) Sądu Rejonowegow w Rawie Mazowieckiej zostało powołane  do działalności na mocy Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowegow w Rawie Mazowieckiej z dnia 02 listopada 2016 r. o Nr 22/16.

Zarządzenie Nr 22/2016

Regulamin Biura Obsługi Interesantów